Privacy Policy

Chính sách bảo mật

(English below)

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 8 năm 2022
Ngày có hiệu lực 14-8-2022

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách của

Sunny Marketing Agency & IT Consulting

(3. Hof, 4.TRH, 1. OG),

Urbanstraße 71,

Berlin 10967, Đức,

email: khoa@sunny-marketing.de,

điện thoại: 015734018866

về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi (https://sunny-marketing.de/). (dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với điều tương tự, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và sẽ đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Dịch vụ. Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi Chính sách sửa đổi được đăng trong Dịch vụ và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau thời gian đó sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét định kỳ trang này.

 1. Thông tin chúng tôi thu thập:

  Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các thông tin cá nhân sau về bạn:

  1. Tên
  2. Email
  3. Số điện thoại
  4. Địa chỉ nơi bạn làm việc
 2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn cho các mục đích sau:

  1. Tiếp thị / khuyến mãi
  2. Ủng hộ
  3. Quảng cáo nhắm mục tiêu và nhắm lại mục tiêu

  Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý và sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi nhận được sự đồng ý của bạn và sau đó, chỉ cho (các) mục đích để cấp sự đồng ý trừ khi chúng tôi được yêu cầu làm khác bằng cách pháp luật.

 3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự đồng ý của bạn, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế như được mô tả dưới đây:

  1. Dịch vụ quảng cáo
  2. Pháp nhân
  3. Phân tích

  Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba đó chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển cho họ cho mục đích đã chuyển và không lưu giữ thông tin đó lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đã nêu.
  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì những điều sau đây: (1) để tuân thủ luật pháp hiện hành, quy định, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác; (2) để thực thi các thỏa thuận của bạn với chúng tôi, bao gồm Chính sách Bảo mật này; hoặc (3) để phản hồi các khiếu nại rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Nếu Dịch vụ hoặc công ty của chúng tôi được hợp nhất hoặc mua lại với một công ty khác, thông tin của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển cho chủ sở hữu mới.

 4. Lưu giữ thông tin của bạn:

  Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi trong 90 ngày đến 2 năm sau khi người dùng chấm dứt tài khoản của họ hoặc miễn là chúng tôi cần thông tin đó để thực hiện các mục đích mà thông tin được thu thập được nêu chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể cần phải lưu giữ một số thông tin nhất định trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như lưu trữ hồ sơ / báo cáo theo luật hiện hành hoặc vì các lý do chính đáng khác như thực thi các quyền hợp pháp, ngăn chặn gian lận, v.v. Thông tin ẩn danh còn lại và thông tin tổng hợp, cả hai đều không nhận dạng được bạn (trực tiếp hoặc gián tiếp), có thể được lưu trữ vô thời hạn.

 5. Quyền lợi của bạn:

  Tùy thuộc vào luật áp dụng, bạn có thể có quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý tích cực dữ liệu của bạn, yêu cầu chúng tôi chia sẻ (chuyển) dữ liệu cá nhân của bạn thông tin cho một thực thể khác, rút ​​lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để xử lý dữ liệu của bạn, quyền khiếu nại với cơ quan theo luật định và các quyền khác có thể liên quan theo luật hiện hành. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại khoa@sunny-marketing.de. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.
  Bạn có thể chọn không tham gia truyền thông tiếp thị trực tiếp hoặc hồ sơ mà chúng tôi thực hiện cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi thư cho chúng tôi tại khoa@sunny-marketing.de.
  Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân được yêu cầu hoặc rút lại sự đồng ý để xử lý thông tin tương tự cho các mục đích được yêu cầu, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ mà thông tin của bạn được tìm kiếm.

 6. Cookies, v.v.

  Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ này và lựa chọn của bạn liên quan đến các công nghệ theo dõi này, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi qua link dưới đây.
  Cookie Policy.

 7. Bảo mật:

  Việc bảo mật thông tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi trái phép thông tin của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, với những rủi ro vốn có, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro.

 8. Liên kết với bên thứ ba và sử dụng thông tin của bạn:

  Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Chính sách Bảo mật này không đề cập đến chính sách bảo mật và các thông lệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có thể truy cập được thông qua liên kết trên Dịch vụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

 9. VĂN PHÒNG BẢO VỆ DỮ LIỆU / GRIEVANCE::

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc xử lý thông tin có sẵn với chúng tôi, bạn có thể gửi email cho Nhân viên giải quyết khiếu nại của chúng tôi tại Sunny Marketing Agency & IT Consulting, (3. Hof, 4.TRH, 1. OG), Urbanstraße 71, email: khoa@sunny-marketing.de. Chúng tôi sẽ giải quyết các mối quan tâm của bạn theo luật hiện hành.

Privacy Policy

Last Updated On 14-Aug-2022

Effective Date 14-Aug-2022

Để xem trang bằng tiếng Việt, quý anh chị có thể dịch trang bằng công cụ dịch Google tại https://translate.google.com/

This Privacy Policy describes the policies of

Sunny Marketing Agency & IT Consulting,
(3. Hof, 4.TRH, 1. OG), Urbanstraße 71,
Berlin
10967,
Germany,
email: khoa@sunny-marketing.de,
phone: 015734018866

on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://sunny-marketing.de/ ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 1. Information We Collect:

  We will collect and process the following
  personal information about you:

  1. Name
  2. Email
  3. Mobile
  4. Work Address
 2. How We Use Your Information:

  We will use the information that we collect
  about you for the following purposes:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Support
  3. Targeted advertising

  If we want to use your information for any other
  purpose, we will ask you for consent and will
  use your information only on receiving your
  consent and then, only for the purpose(s) for
  which grant consent unless we are required to do
  otherwise by law.

 3. How We Share Your Information:

  We will not transfer your personal information
  to any third party without seeking your consent,
  except in limited circumstances as described
  below:

  1. Ad service
  2. Legal entities
  3. Analytics

  We require such third party’s to use the
  personal information we transfer to them only
  for the purpose for which it was transferred and
  not to retain it for longer than is required for
  fulfilling the said purpose.

  We may also disclose your personal information
  for the following: (1) to comply with applicable
  law, regulation, court order or other legal
  process; (2) to enforce your agreements with us,
  including this Privacy Policy; or (3) to respond
  to claims that your use of the Service violates
  any third-party rights. If the Service or our
  company is merged or acquired with another
  company, your information will be one of the
  assets that is transferred to the new owner.

 4. Retention Of Your Information:

  We will retain your personal information with us
  for
  90 days to 2 years after users terminate their accounts
  or for as
  long as we need it to fulfill the purposes for
  which it was collected as detailed in this
  Privacy Policy. We may need to retain certain
  information for longer periods such as
  record-keeping / reporting in accordance with
  applicable law or for other legitimate reasons
  like enforcement of legal rights, fraud
  prevention, etc. Residual anonymous information
  and aggregate information, neither of which
  identifies you (directly or indirectly), may be
  stored indefinitely.

 5. Your Rights:

  Depending on the law that applies, you may have
  a right to access and rectify or erase your
  personal data or receive a copy of your personal
  data, restrict or object to the active
  processing of your data, ask us to share (port)
  your personal information to another entity,
  withdraw any consent you provided to us to
  process your data, a right to lodge a complaint
  with a statutory authority and such other rights
  as may be relevant under applicable laws. To
  exercise these rights, you can write to us at
  khoa@sunny-marketing.de.
  We will respond to your
  request in accordance with applicable law.

  You may opt-out of direct marketing
  communications or the profiling we carry out for
  marketing purposes by writing to us at
  khoa@sunny-marketing.de.

  Do note that if you do not allow us to collect
  or process the required personal information or
  withdraw the consent to process the same for the
  required purposes, you may not be able to access
  or use the services for which your information
  was sought.

 6. Cookies Etc.

  To learn more about how we use these
  and your choices in relation to these tracking
  technologies, please refer to our
  Cookie Policy.

 7. Security:

  The security of your information is important to
  us and we will use reasonable security measures
  to prevent the loss, misuse or unauthorized
  alteration of your information under our
  control. However, given the inherent risks, we
  cannot guarantee absolute security and
  consequently, we cannot ensure or warrant the
  security of any information you transmit to us
  and you do so at your own risk.

 8. Third Party Links & Use Of Your Information:

  Our Service may contain links to other websites
  that are not operated by us. This Privacy Policy
  does not address the privacy policy and other
  practices of any third parties, including any
  third party operating any website or service
  that may be accessible via a link on the
  Service. We strongly advise you to review the
  privacy policy of every site you visit. We have
  no control over and assume no responsibility for
  the content, privacy policies or practices of
  any third party sites or services.

 9. Grievance / Data Protection Officer:

  If you have any queries or concerns about the
  processing of your information that is available
  with us, you may email our Grievance Officer at
  Sunny Marketing Agency & IT Consulting,
  (3. Hof, 4.TRH, 1. OG), Urbanstraße 71,
  email: khoa@sunny-marketing.de.
  We will address your concerns in accordance with applicable law.